• Ховд
 • Ховд
 • Ховд
 • Ховд
 • Ховд
 • Ховд

Ил тод байдал

Зэрэг сумын 2015 оны төсвийн талаар

Төсвийн зарла..

Төсөв санхүү

Зэрэг сумын 2014 оны төсвийн урьдчилсан гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн талаар

I.ЗЭРЭГ СУМЫН &..

Төсөв санхүү

ЗЭРЭГ СУМЫН ЗДТГ, ИРГЭДЭД ЧИГЛЭСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТУУД:

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ, ХУУЛЬ ЭРХ  ЗҮЙН ОРЧНЫ ХҮРТЭЭМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААР Зорилт нь:Иргэдэд..

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Санал асуулга

Ховд аймгийн хөгжилд аль салбар нь чухал вэ?

 • 14.0%
  6
 • 2.3%
  1
 • 9.3%
  4
 • 55.8%
  24
 • 11.6%
  5
 • 7.0%
  3