• Ховд
 • Ховд
 • Ховд
 • Ховд
 • Ховд
 • Ховд

Ил тод байдал

Зэрэг сумын 2015 оны төсвийн талаар

Төсвийн зарла..

Төсөв санхүү

Зэрэг сумын 2014 оны төсвийн урьдчилсан гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн талаар

I.ЗЭРЭГ СУМЫН &..

Төсөв санхүү

ЗЭРЭГ СУМЫН ЗДТГ, ИРГЭДЭД ЧИГЛЭСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТУУД:

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ, ХУУЛЬ ЭРХ  ЗҮЙН ОРЧНЫ ХҮРТЭЭМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААР Зорилт нь:Иргэдэд..

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Санал асуулга

Ховд аймгийн хөгжилд аль салбар нь чухал вэ?

 • 13.0%
  6
 • 4.3%
  2
 • 8.7%
  4
 • 56.5%
  26
 • 10.9%
  5
 • 6.5%
  3