Лого батлах тухай

     Монгол улсын Үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалтыг үндэслэн, сумын лого бүтээх тухай ИТХ- ын нарийн бичгийн дарга Ц.Азбилэгийн танилцуулсан төслийг хэлэлцээд Төлөөлөгчдийн саналыг тусган иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

     1.  Зэрэг сумын логоны дүрслэлийг хавсралтаар баталсугай.

     2. Сумын "Хүндэт тэмдэг"- ийн загварыг бүтээлгэж, тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулан, өндөр ач холбогдол өгч ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Октябрь/- д үүрэг болгосугай.

 

                                                               ДАРГА                                       Б.БААТАРБИЛЭГ