ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРАЛ

Багийн Засаг дарга -5  орон тоотой байгаагаас:

  • Гүвээ багийн Засаг даргаар Догсомын Энхбаяр улиран сонгогдож
  • Бургасан багийн Засаг даргаар Домоогийн Атар
  • Бураа багийн Засаг даргаар Очирбатын Болдбаатар улиран сонгогдож
  • Эхэн багийн Засаг даргаар Чадраабалын Баяржунай улиран сонгогдож
  • Хөндлөн багийн Засаг даргаар Дашбалжирын Тодбаяр нар улиран сонгогдож ажиллаж байна.

Бид сумын ИТХ-аар сумыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, сумын Засаг даргын 2013-2016 он хүртэл хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө батлуулан ажиллаж эхлээд байна.