Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр


Дугаар Нэр Огноо
1 ХОВД АЙМГИЙН ЗЭРЭГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2012-01-01