ЗЭРЭГ СУМЫН ЗДТГ, ИРГЭДЭД ЧИГЛЭСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТУУД:

¹

Хийгдсэн ажлууд

Хэдэн онд

Төсөв /сая төгрөг/

Санхүүгийн эх үүсвэр

1

Хурлын танхимд сандал

2009

2.0 сая

УИХ-ын дарга Д.Дэмбэрэл

2

Цаг уурт автомат станц,  мотор

2009

36.5 сая

Цаг агаарын мэдээ мэдээллийн чанарыг сайжруулах төсөл

3

Оюутны тэтгэлэг хөтөлбөр /14/

2009-2011

30.0 сая

“Мо-Эн-Ко” ХХК

4

Анхдугаар спартакиад

2009

3.0 сая

Засаг даргын нөөц

5

Эхэн багийн Хоол, Бураа багийн Илд инженерийн хийцтэй худаг

2009

26.0 сая

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

 

6

Сумын төвийн урд тавьтад худаг сэргээн засварлах /А.Чулуунбат/

2009

4.5 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

7

Мал угаалгын ванн /Дэлд /

2010

1.5 сая

ХХААХҮЯ

8

Стадион

2010

12.0 сая

“Элбэг  5 сан”

9

0.4-ийн шугамын шинэчлэл

2010

40.0 сая

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

10

Компьютер /Тамгын газар/

2010

2.0 сая

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө

11

Малжуулах төсөл  / 10 өрхөд/

2010

3.0 сая

ХХААЖДҮГ

12

Үхэр төсөл

2010

9.6 сая

“Дэлхийн Зөн” ОУБ

13

Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /“Алтайн буйлааст “ ХХК/

2010

4.5 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

14

10 өрхөд гэр олгох

2010

10.0 сая

Онцгой байдлын комисс

15

Залуу гэр бүлд гэр

2011

3.0 сая

Ховдын  хөгжлийн төлөө сан

16

20 өрхөд хоол, хүнс, хувцас хэрэглэл

2010

5.0 сая

Аймгийн Улаан Загалмайн хороо

17

7 өрхөд гэр

2010

7.0 сая

“Дэлхийн зөн” ОУБ

18

Гүвээ багийн хадлангийн талбай бордоожуулах /Б.Цагаанцоож/

2010

3.5 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

19

Бургасан багийн хадлангийн талбай бордоожуулах  /Д.Атар/

2010

2.5 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

20

Бураа багийн Аралын хадлангийн талбай бордоожуулах    /Б.Энхбаяр/

2010

4.5 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

21

Энгийн худаг гаргах /Гүвээ, Бургасан баг/ / Г.Ганбат, И.Нямаа/

2010

1.0 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

22

Орхи булгийг хашиж хамгаалах /Ч.Мишигдорж/

2010

1.5 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

23

 Эхэн булгийн эхийг хашиж хамгаалах  /Ц.Хонгорзул/

2010

2.2 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

24

“Цэвэр орчин хог “ төсөл   /Д.Цэрэн/

2010

1.7 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

25

“Оргил” төсөл дээд улаан худгийг засварлах / Д.Төмөрцоож/

2010

4.0 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

26

Цагаан бургасны 5 га талбайг хашиж хамгаалах   /Г.Хандаа/

2010

4.8 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

27

Царцаа устгал

2010

6.0 сая

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

28

Багийн засвар, тохижилт, тоног төхөөрөмж

2010

10.0 сая

УИХ-ын дарга Д.Дэмбэрэл, УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт

29

Ноосны нэхэгч машин / иргэн Д.Чулуунцэцэгт/

2010

0.2 сая

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас

30

Царцаа устгал

2011

8.0 сая

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

31

Бургасан багт гар худаг гаргах  /Х.Гомбожав/

2011

0.5 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

32

Эхэн багийн Хусан бэлчирт мал угаалгийн ванн барих   /Г.Бум -Эрдэнэ/

2011

2.0 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

33

Халуун ус сэргээн засварлах     /Г.Галсан /

2011

3.5 сая

Тогтвортой амьжиргаа II төсөл

34

Суваргыг сэргээн засварлаж  гантигжуулах

2011

50 сая

“Элбэг 5 сан” Бодь суварга ХХК

35

Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл

2011

3.0 сая

 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

36

Бургасан багийн барилга

2011

100.0 сая

УИХ-ын гишүүн Р.Амаржаргалын багцаас

37

Эрчим хүчний станцын өргөтгөл

2011

150.0

Эрчим хүчний газар

38

Нарны сэргээгдэх эрчим хүч

2010-2011

11.4 сая

Дэлхийн банк

39

Хөндлөн, Халтарын булгийн эхийг хашиж хамгаалах

2011

4.0 сая

НҮБ-ын “Ус хангамж ариун цэвэр” хөтөлбөр

40

Бага өлийн зам засах

2011

3.0 сая

“Бэлчээрийн менежментийн холбоо”

41

Сум хөгжүүлэх сан

2012

60.0 сая

Улсын төсвөөс

42

Сум хөгжүүлэх сан

2012

60.0 сая

Улсын төсвөөс

43

Орон нутаг хөгжлийн сан

2013

278.3

 

Улсын төсвөөс

 

 

 

837.2